Vi vill ha bra levnadsvillkor i Öckerö kommun

Invånarna i Öckerö kommun ska vara trygga i att kommunens insatser syftar till att skapa bästa möjliga levnadsvillkor. Utifrån de ekonomiska ramar som budgeten beskriver ska kommunens förtroendevalda, chefer och medarbetare arbeta för att stimulera en utveckling som tillfredsställer dagens behov, utan att äventyra kommande generationers möjligheter att leva ett gott liv, med de orden inledde Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd presentationen av Socialdemokraternas budgetförslag för år 2020.

Vi vill skapa en god ekonomisk hushållning 2020 är året när vi inser att vi under ett antal år har levt över våra tillgångar. Vi socialdemokrater har sett det komma. Och vi har i budgetdebatt efter budgetdebatt påvisat att det behövs en inkomstförstärkning i form av skattehöjning. Om kommunen skall ha nya skolor återvinningscentral och…

Läs mer

Öckerö kommun brister i god ekonomisk hushållning

Revisionen riktade i bokslutsgenomgången allvarlig kritik mot Öckerö kommuns ekonomiska utveckling, eftersom den ekonomiska sårbarheten har ökat med besked. Alliansen har dessvärre under en rad av år inte budgeterat med ett överskottsmål eller för en buffert, vilket inte har varit en god ekonomisk hushållning. Kommunen står nu därför inför en rad problem, som t.ex. följande:

Kommunen saknar buffert för att möta en stundande konjunkturavmattning Kommunens verksamheter har stegrat i snabbare takt än vad skatteintäkterna gjort. Kommunens skatteintäkter bedöms inte öka i den takt de gjort de senaste åren. Kommunens inkomster från försäljning av mark som under åren använts för att finansiera löpande kostnader i verksamheterna och inte enbart gått till…

Läs mer

Alliansen har bäddat för kärva tider

- Öckerö kommun står inför stora ekonomiska utmaningar, vilka orsakats av alliansen, som nu kritiserats av revisorerna, konstaterar Maria Brauer, Socialdemokratiskt oppositionsråd.

Alliansens budgetförslag för år 2020 är undermåligt och utgör ingen lösning för att få kommunen på rätt köl igen, varken då eller under de efterföljande åren. Det är mer eller mindre ett ensidigt sparbeting, som dessvärre riskerar att äventyra verksamheterna och bli mycket kännbart för de anställda. God ekonomisk hushållning Vi socialdemokrater har som mål…

Läs mer

Besök Öckerö Pride och Kulturkalas den 25 maj

- I teorin behandlas HBTQ-frågorna i fördomsfria ordalag i partiprogrammen, däremot inte i praktiken, anser Maria Brauer, socialdemokratiskt oppostionsråd i Öckerö kommun. För då har den borgerliga alliansen varit negativa till både Pride flaggning och HBTQ certifiering av kommunens verksamheter, vilket visar tyngden av orden i deras partiprogram. - I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, det är först i praktiken som skillnaden syns, poängterar hon.

Kampen måste fortgå – Öckerö socialdemokrater kommer aldrig låta HBTQ-frågorna bestå av endast några fagra ord på ett papper, understryker Maria. Kampen för HBTQ-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. – Vår kamp fortgår för alla människors lika värde och rätten att älska vem man vill, poängterar hon.   Vi Socialdemokrater vill:  – stimulera en…

Läs mer
facebook Twitter Email