Tack för att ni röstade

- Vi socialdemokrater i Öckerö kommun tackar alla som värnade om demokratin genom att rösta i valet, givetvis är vi extra tacksamma för de som hade förtroende för vår politik, säger Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. Tack skall alla trevliga öbor ha för de fina samtal vi fick i färjköer, när vi knacka dörr och vid våra övriga utåtriktade aktiviteter mm. Sist men inte minst, ett stort tack till alla partikamrater för det engagerade och fina kampanjarbetet.

Valresultat Det slutgiltiga valresultatet för riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige kommer förmodligen att bli klart lite senare under veckan. I nuläget ser det ut som vi Socialdemokrater kommer att få åtta mandat i kommunfullmäktige, vilket är en tillbakagång med ett mandat. – Det medför att vi står på tårna och är taggade inför den kommande mandatperioden,…

Läs mer

Moderaterna har hittills lagt ner fem vårdcentraler

- Nu har Moderaterna dessvärre gjort det även i det här valet. För nu går de åter ut i ren desperation och försöker skrämma människor i Öckerö kommun med att Socialdemokraterna kommer att stänga alla privata vårdcentraler, säger en mycket upprörd Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. Under den senaste mandatperioden är det den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen som stått för nedmonteringen av vården och hittills stängt fem vårdcentraler.

-Jag tycker inte att Moderaternas agerande visar att de tar ansvar för människors behov av sjukvård, utan snarare är ett bevis på det rakt motsatta! – Hon poängterar, vi vill däremot värna de goda alternativen, de som sätter människor i första hand. Vi värnar patienterna – tänk på det när du röstar. 

Läs mer

Satsningar i vård och omsorg går före skattesänkningar

Fler lever längre, vilket är glädjande och ett bra mått på vårt välfärdssamhälle. - Fler äldre ökar vård- och omsorgsbehoven, vilket kräver satsningar. Därför är det viktigt att de går före skattesänkningar, långt före, understryker Thomas Wijk, socialdemokrat och v. ordf. i Öckerö kommuns Socialnämnd.

Olika men lika syn Äldre är ingen enhetlig grupp, utan lever under olika förhållanden och kan ha helt skilda villkor, både ekonomiska och hälsomässiga, samt olika värderingar och livsstilar. – Trots skillnaderna finns det en gemensam syn hos äldre, det är att rätten till vård och omsorg måste finnas när behoven uppstår, vilken delas av anhöriga…

Läs mer

Vi vill värna och utveckla med förnuft – därför ställer vi upp i valet till Kommunfullmäktige

Öckerö är en bra kommun att bo och leva i nu, men för att den skall vara det i framtiden krävs ökade insatser inom välfärden. I stunder då livet är ömtåligt behöver samhällets stöd vara som störst. Vi går till val på att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar i kommunen. Det är våra anställda som bär upp välfärden i kommunen. Valet den 9 september kommer att bli en folkomröstning om vår gemensamma välfärd.

Vi vill genomföra satsningar inom välfärden, istället för skattesänkningar för de rikaste. Fler som vårdar våra äldre. De anställda har rätt till heltid. Förskolan ska vara öppen när man behöver den. Fler hyresrätter till rimliga priser. Känslig natur ska exploateras med varsamhet. Våra nyanlända och andra unga ska ha ett jobb att gå till. Flexlinjen…

Läs mer
facebook Twitter Email