Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

Våra socialdemokratiska ordinarie ledamöter i nämnden är Göran Olsson (gruppled.) och Lars-Mikael Andersson, ersättare är John Olsson och Magnus Wijk. - Nya bostäder behöver byggas för att kommuninvånarnas rättighet till en bostad skall kunna tillgodoses, anser Göran.

Socialdemokraterna vill:

Politiken måste till skillnad från i dag kunna definiera hur stort behovet av bostäder är och ha kännedom om vilka boendeformer som måste tillgodoses framöver. Därefter måste det ställas upp tydliga, långsiktiga mål för bostadsbyggandet, samt skapas förutsättningar för bostadsmarknadens aktörer att bygga mer.

Nämndens ansvarsområden

Nämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor och fungerar som tillsynsmyndighet enligt ett flertal lagar som Miljöbalken, Djurskyddslagen, Smittskyddslagen och Livsmedelslagen. Den  ansvarar också för byggfrågor och har ett med kommunstyrelsen delat ansvar för fysisk planläggning. Nämndens ärenden bereds av verksamhet samhällsbyggnad.

Information och kontakt

I följande länk kommer du till kommunens hemsida, där du finner information om nämnden, våra Socialdemokratiska ledamöter och kontaktinformation, samt kallelser och protokoll: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd

facebook Twitter Email