Socialnämnd

- Att vi får leva längre är en stor framgång för vårt samhälle. Men det ställer också höga krav på vår välfärd, betonar Thomas Wijk. Vi prioriterar satsningar inom välfärden, framför skattesänkningar och vill ha ett stopp på vinstjakten inom omsorgsområdena. I Socialnämnden är våra ordinarie ledamöter Thomas Wijk (gruppledare), Tommy Andersson och ersättare är Alexandra Degerborg-Wijk och Malin Göransson.

Socialnämndens ansvarsområden

Thomas Wijk

Nämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, insatser för funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård samt räddningstjänst. Därutöver ansvarar nämnden även för myndighetsutövning enligt alkohol- och tobakslagen.

 

 

Information och kontakt

I följande länk kommer du till kommunens hemsida, där du finner information om nämnden, våra Socialdemokratiska ledamöter och kontaktinformation, samt kallelser och protokoll: Socialnämnden

facebook Twitter Email