Aktuellt

Fira Första Maj i Hönö Klåva

Läs mer

Vilka problem i Sverige oroar dig just nu?

Sjukvårdskris, krig i Europa, kostnadskris, klimatkris och gängkriminalitet. Tidningar, radiosändningar och sociala medieflöden fylls av nya dystra rubriker. För många är vardagen allt annat än bekymmersfri, understryker Ronnie Bryngelsson, ordf. Öckerö socialdemokrater

– Vi vet vad som krävs för att vi gemensamt ska vända det här läget, framhåller Ronnie. Det kommer inte vara enkelt, men det går. Ett samhälle kräver sin sammanhållning för att fungera. I svåra tider är det extra viktigt. Nu behövs inte fler populistiska lösningar och mer splittring. I tider av kris och osäkerhet…

Läs mer

Tillgängliga hjärtstartare räddar liv

-En insats med hjärtstartare inom fyra minuter ökar chansen till överlevnad med 70%. Därför anser Ronald Caous (S) i sin motion till Öckerö kommunfullmäktige att det är livsviktigt att möjligheterna utreds för att leda och samordna en utbyggnad, drift och förvaltning av de hjärtstartare som finns och blir etablerade i kommunen.

10% av de hjärtstopp som sker utanför sjukhus överlever idag. En av förklaringarna är att hjärtstartare blir allt vanligare på företag och i verksamheter. Varje minut räknas, då varje minuts tidigare omhändertagande ökar överlevnaden med cirka 10%. En insats med hjärtstartare inom fyra minuter ökar chansen till överlevnad med 70%. Statistiskt inträffar 7 till 8…

Läs mer

God Jul o Gott Nytt År

- Vi socialdemokrater på Öckerö önskar alla kommuninvånare en God Jul och Ett Gott Nytt År!

Vi ser vikten av att vara en stark och trygg kommun för att möta de utmaningar vår välfärd ställs inför. Vi vill därför tacka alla som strävar och bidrar till att göra Öckerö kommun till en stark och trygg skärgårdskommun, där det är gott att leva och bo, oavsett ålder. Vi vill samtidigt passa på…

Läs mer
facebook Twitter Email