Kommunstyrelse

I Öckerö kommun står vi socialdemokrater i opposition till den borgerliga majoriteten. Maria Brauer, Ronnie Bryngelsson och Thomas Wijk är våra ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen. Ersättare är Göran Olsson och John Olsson. - Vi anser att det är viktigt med en stark opposition, eftersom den befrämjar det politiska samtalet, vilket förhoppningsvis får majoriteten att stå på tåspetsarna, betonar Maria.

Kommunstyrelsen ska svara för kommunens uppgifter vad gäller kommunallagen i frågor som ekonomisk förvaltning, personalfrågor, översiktlig fysisk planering, IT, näringsliv och turism, information, arkivvård, räddningstjänst, arbetslöshet, civilförsvar och beredskap, kristidsfrågor, bevakning av kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor. Våra ordinarie ledamöter är Maria Brauer, Ronnie Bryngelsson och Thomas Wijk. Ersättare är Göran Olsson och John Olsson.

Information och kontakt 

I följande länk kommer du till kommunens hemsida, där du finner information om kommunstyrelsen, våra Socialdemokratiska ledamöter som är i opposition och kontaktinformation mm: Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email