Kommunala bolag

Öckerö Fastighetsktiebolag

Öckerö Fastigheter är en koncern vars moderbolag heter Öckerö Fastighets AB, ofta förkortat ÖFAB. Bolaget är helägt av Öckerö kommun, och underordnas därför kommunfullmäktige. Bolaget bedriver sin verksamhet genom affärsdelarna Öckerö Fastighets AB, Öckerö Bostads AB och Öckerö Nät, men all verksamhet sker sedan 2017 under samlingsnamnet Öckerö Fastigheter.

Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Öckerö kommun äga, bygga och förvalta fastigheter eller tomträtter som rör alltifrån bostäder och skolor till affärslokaler och kommunala lokaler.

Öckerö fastigheters styrelse består av sju ledamöter och en personalrepresentant.

Information om bolaget: https://ockerofast.se/

Våra representanter:

Ronald Caous ordinarie och Maria Brauer, adjungerad

Öckerö Rederi AB

Öckerö Rederi AB, även kallat ÖRAB, äger och förvaltar fartyget Gunilla. Bolaget är helägt av kommunen.

Information om bolaget:  Öckerö Rederi AB

Vår representant:

Monika Eriksen

facebook Twitter Email