Den svenska modellen ska utvecklas

Bli medlem Vår politik A-Ö

Svag budget i Öckerö

- Öckerö-alliansens budget är förvånansvärt svag, ansåg Maria Brauer socialdemokratiskt oppositionsråd i budgetdebatten. Dessvärre är den det på angelägna områden som berör klimatåtgärder, framtida energiförsörjning, kompetens-försörjning, stöd till föreningslivet, kulturen och befolkningsfrågan.

Klimatåtgärder Tidigt i våras motionerade vi socialdemokrater om att kommunen saknar en skyfallsplan och snarast borde ta fram en sådan.  Alliansen spolade den, eftersom de inte ansåg den var nödvändig. Vi tycker att sommarens skyfall har gett oss ”vatten på kvarnen” i den frågan.            – Prioriteras inte klimatfrågorna, som t.ex. det förebyggande arbetet med…

Läs mer

Vidga dina vyer och öka dina insikter

- I våra studiecirklar kan du under hösten vidga dina vyer och öka dina insikter om energi, invandring och politik, intresserad, då är du hjärtligt välkommen, betonar Ronald Caous, studieorganisatör för socialdemokraterna i Öckerö kommun.

Utöver utbildningarnas ämnesområden samtalar vi även om aktuella frågor och hur partiets politik och organisation kan utvecklas.  Studiecirklarna har max 10 st. deltagare utöver ledare och går i vår lokal i Hönö Klåva. För ytterligare information och anmälan kan du kontakta mig, se nedan.    Medlemsutbildning steg 2 Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de…

Läs mer

Skyfallsplan spolades bort

- Dessvärre spolades vår motion om att få till stånd en tydlig och omfattande skyfallsplan av den borgerliga alliansen i Öckerö kommun den 8 juni i kommunfullmäktige, säger Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. - Prioriteras inte det förebyggande arbetet med skyfallen, blir de oerhört kostsamma för både samhället och individen – såväl materiellt som emotionellt, konstaterar hon.

Ökad kraftig nederbörd Prognoserna för framtidens väder pekar på att både dagarna med kraftig nederbörd och regnmängderna kommer att öka. I Sverige kommer vi att uppleva fler skyfall med stora nederbördsmängder precis som vi kommer att behöva förhålla oss till extrem torka. Torkan leder till att marken får svårt att ta upp nederbörden, framförallt i…

Läs mer

S vill att staten tar över ansvaret för den personliga assistansen

Rätten till assistans måste stärkas och välfärdsbrottsligheten stoppas, det var Lena Hallengren och Fredrik Lundh Sammelis budskap när de på en pressträff i riksdagen meddelade att Socialdemokraterna vill se ett statligt huvudmannaskap för den personliga assistansen. – För oss är det självklart att vi måste säkerställa rätten till assistans och stoppa välfärdsbrottsligheten som utnyttjar assistansen, sa Lena Hallengren (S).

  Lagen om stöd och service, LSS, var när den presenterades 1994 en helt revolutionerande frihetsreform, men över tid har dock lagen visat sig vara svår att tillämpa. Ett flertal avgöranden hamnade i Högsta förvaltningsdomstolen vilket slutade med att många personer som tidigare haft assistans helt förlorade den. Det här fick dramatiska följder för många…

Läs mer
facebook Twitter Email