Svag budget i Öckerö

- Öckerö-alliansens budget är förvånansvärt svag, ansåg Maria Brauer socialdemokratiskt oppositionsråd i budgetdebatten. Dessvärre är den det på angelägna områden som berör klimatåtgärder, framtida energiförsörjning, kompetens-försörjning, stöd till föreningslivet, kulturen och befolkningsfrågan.

Klimatåtgärder

Tidigt i våras motionerade vi socialdemokrater om att kommunen saknar en skyfallsplan och snarast borde ta fram en sådan.  Alliansen spolade den, eftersom de inte ansåg den var nödvändig. Vi tycker att sommarens skyfall har gett oss ”vatten på kvarnen” i den frågan.           

– Prioriteras inte klimatfrågorna, som t.ex. det förebyggande arbetet med skyfallen, blir de oerhört kostsamma för både samhället och individen – såväl materiellt som emotionellt, konstaterar hon.

Kompetensförsörjningen i kommunen

Även om kompetensförsörjning i kommunen kan vara problematisk, måste det vidtas akuta åtgärder för att få till drägliga arbetsförhållanden i en del verksamheter. Åtgärder som motverkar att personalen blir sjuk eller säger upp sig, lyste med sin frånvaro i alliansens budget.

På kort sikt måste vi också få fram bostäder för kommunens ungdomar och personer i arbetsför ålder, vilket är ett måste för kompetensförsörjningen i både de kommunala verksamheterna och hos företagen. Vi är överens med alliansen om det problemet och strategin, men åtgärder för att snabbt få fram bostäder saknas.

Stöd till föreningslivet

– Maria framhöll hur viktiga föreningarna har varit under de senaste svåra åren, där hon underströk deras arbete under covid, men även flyktingmottagandet av krigsflyktingar från Ukraina. Utan föreningarnas stöd hade kommunen haft en mycket besvärligare sits.        

– I vår budget ökar vi stödet till föreningarna rejält. Alliansen lovade göra det under valet, men det finns inte en krona extra i deras budget till föreningarna. Med tanke på inflationen förra och innevarande år, är det en rejäl försvagning av stödet, istället för den utlovade satsningen. Det är ett svek mot föreningarna.

Kulturen

– Nerskärningen av kulturskolan anser vi också är oacceptabel. Där vill vi i vår budget kompensera för regeringens uteblivna stöd. På frågan hur alliansen skulle hantera det hade de inget svar.

 

facebook Twitter Email