Skyfallsplan spolades bort

- Dessvärre spolades vår motion om att få till stånd en tydlig och omfattande skyfallsplan av den borgerliga alliansen i Öckerö kommun den 8 juni i kommunfullmäktige, säger Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. - Prioriteras inte det förebyggande arbetet med skyfallen, blir de oerhört kostsamma för både samhället och individen – såväl materiellt som emotionellt, konstaterar hon.

Ökad kraftig nederbörd

Prognoserna för framtidens väder pekar på att både dagarna med kraftig nederbörd och regnmängderna kommer att öka. I Sverige kommer vi att uppleva fler skyfall med stora nederbördsmängder precis som vi kommer att behöva förhålla oss till extrem torka. Torkan leder till att marken får svårt att ta upp nederbörden, framförallt i form av kraftiga regn.

 

Klimatförändringar kräver samhällsplanering

Kommunen har en dagvattenstrategi som behandlar skyfall till viss del, men som i huvudsak berör nyproduktion och det är bra.  – Det vi föreslår är en tydligare och mer omfattande plan på vad vi kan göra förebyggande och hur vi skall hantera och agera om vi drabbas av kraftiga skyfall, som vid tex ett 100 års regn. – Maria understryker avslutningsvis vikten av att Öckerö kommun måste ha kunskapen och kraften att kunna eliminera de största riskerna med den ökade kraftiga nederbörden.

Se vår motion i sin helhet

facebook Twitter Email