Rösta för allas lika värde och rätt

- Vi vill att Svenska kyrkan ska behandla alla lika - oavsett kön, sexuell läggning eller var man kommer ifrån, anser Pia Åhlund och Jan Ivar Ivarsson, som ställer upp för socialdemokraterna i valet till kyrkofullmäktige i Öckerö församling. Låt inte högerkonservativa och nationalistiska krafter använda kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Gör ditt för att säkerställa att kyrkan ska fortsätta vara en stark samhällskraft för solidaritet och alla människors lika värde.

Vi vill arbeta för:

att Öckerö församling sätter människors behov i centrum

 • Finnas till för människor i alla åldrar, både i kris och vardag.
 • Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigsel och begravningar.
 • Fortsätta satsningen på barn- och ungdomsarbete i församlingen.
 • Erbjuda avgiftsfria och tillgängliga aktiviteter för alla som vill vara med.
 • Värna om förskolan i församlingen som med god pedagogik och omsorg om familjer och personal utgör en central punkt i församlingens arbete.
 • Värna gudstjänstliv och församlingsverksamhet i hela kommunen.
 • Bjuda in och välkomna ideella krafter att medverka. Bli starka tillsammans!

 

att Öckerö församling tar ansvar och säger ifrån genom att

 • Se till att diskriminering och negativ särbehandling inte får förekomma.
 • Fortsätta att arbeta mot mobbning och rasism och motverka klassklyftor.
 • Visa solidaritet med omvärlden, både lokalt, nationellt och internationellt.
 • Bygga upp ett bra miljöarbete för fred och frid med naturen.
 • Vara en bra arbetsgivare för alla yrkesgrupper. Sträva efter att bli ett föredöme.
 • Hålla fria och öppna val för alla som är medlemmar i Svenska kyrkan.

 

att Öckerö församling bjuder in till gemenskap och utveckling

 • Vara relevant, följa med tiden och samtidigt värna om goda traditioner.
 • Verka för ett varierat gudstjänstliv där alla kan känna sig hemma och trygga.
 • Fortsätta utveckla musiklivet i gudstjänst, konserter och församlingsarbetet.
 • Musik är viktigt för gemenskap; för lovsång och stillhet och som kulturbärare.
 • Vårda det kulturarv som våra församlingsbyggnader och kyrkogårdar utgör.
 • Vara en öppen folkkyrka där alla är välkomna och kan känna sig delaktiga.

Vill du veta mer om:

 • var, när och hur du röstar: Läs mer
 • våra kandidater finner du på vår hemsida: https://www.sockero.se/
 • om vårt program, kontakta oss gärna:                                                                                                

Jan-Ivar Ivarsson tel. 0705-88 42 59 och Pia Åhlund tel. 0722-14 08 89

facebook Twitter Email