Öckerö skall utvecklas förnuftigt och hållbart

Öckerö skall vara en stark och trygg skärgårdskommun, där det är gott att leva och bo, oavsett ålder, understryker Monika Eriksen, Maria Brauer och Ronnie Bryngelsson.

Vi ser vikten av att vara en stark och trygg kommun för att möta de utmaningar vår välfärd ställs inför. Därför prioriterar vi investeringar i skola, vård och omsorg. Vi måste tillgodose behovet av hyresrätter med rimliga hyror, så de som vill kan leva och bo i vår kommun.

Vi anser att hela Öckerö kommun skall leva. Invånarnas behov av kommunal service och kollektivtrafik måste tillgodoses. De områdena måste därför utvecklas, så de underlättar vardagen och omfattar alla. Vi måste bedriva ett hållbart miljöarbete och förvalta vår känsliga miljö och natur till kommande generationer.

Viktiga områden:

  • Fler hyresrätter med rimliga hyror
  • Tillräckligt många vårdar våra äldre och anhörigstödet förstärks.
  • Fler undervisar våra elever och elevhälsans förebyggande arbete utökas.
  • Vidta åtgärder så att kommunanställda orkar med ett helt arbetsliv.
  • Flexibla öppettider i förskolan ger bättre service
  • Havsbaserad vindkraft, en förutsättning för att möta vårt stegrade behov av el.

 

facebook Twitter Email