Kortsiktighet är dyrt för Öckerö kommun

- Om kommunfullmäktige inte skjutit till hela åtta miljoner kronor till socialnämnden, hade den inte klarat av att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ramen under år 2019, konstaterade Ronald Caous, (S) under Öckerö kommuns bokslutsdebatt den 7 maj.

Under debatten tog Ronald upp ett antal tänkbara orsaker till att nämnden under ett flertal år inte lyckats bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ekonomiska ramen.

Dyr renovering

Som exempel tog han upp den korttidsenhet i Hedens by, som nämnden renoverat för miljonbelopp. Den kom knappt i bruk som korttidsenhet, förrän den åter byggdes om, för att i stället fungera som flyktingbostad.

– Sådant agerande är några av de saker som är pedagogiskt omöjliga att försöka förklara för skattebetalarna i kommunen. Orsaken till det problemet är naturligtvis att besluten inte är långsiktiga och skapar en förutsägbarhet.

Oroande varningstecken

Nämndens verksamheter har en mycket hedervärd historia av att leverera en fantastisk verksamhet, med mycket hög kvalitet. – Dess personal gör ett fantastiskt arbete, men vi ser varningstecken, påpekade han. Sjuktalen är ett allvarligt problem och de hänger samman med såväl ledarskap som stress. – Även om kommunen arbetar med frågan och vi kan se en liten förbättring, är det uppenbart att väldigt mycket återstår att göra.

Ett allvarligt varningstecken som beskriver läget inom äldreomsorgen är t.ex. när personal säger upp sin anställning för att hellre bli timanställda, enbart för att kunna styra sitt eget liv.

– Ronald avslutade därefter debatten med att poängtera att uppsägningarna i kombination med ett bekymmersamt rekryteringsläge utgör stora utmaningar för nämnden.

Ronald lämnar nu tillbaka uppdraget som 2:e vice ordförande till Thomas Wijk som han vikarierat för och fortsätter i socialnämnden som ledamot.

facebook Twitter Email