En stabil energiförsörjning är viktig för ett starkare samhälle

Den senaste tidens höga elpriser slår mot människors plånböcker och skapar svårigheter för industrin. Vi behöver bygga ut elproduktionen för att snabbt få mer billig el. När det gäller att lösa Sveriges energibehov finns det för oss socialdemokrater inga heliga kor.

Socialdemokraterna vill

 • Göra om EU:s elmarknad. Genom att koppla bort priset på el från de ryska gaspriserna kan elpriserna halveras i södra Sverige. Något Sverige drivit i EU-förhandlingar och nu fått med oss de andra EU-länderna på.
 • Bygga ut elproduktionen av alla slag. Vindkraft långt ute till havs kan bidra med mycket energi. Kommuner som medverkar till utbyggnad av vindkraftverk ska kunna få ekonomiskt stöd. Vi behöver också värna vattenkraften och se till att solpanelerna blir fler, bland annat på offentliga och kommersiella byggnader.
 • Många vill bygga och investera i förnybar energi, som exempelvis vindkraft, i Sverige. Därför har vi fattat beslut om att förenkla utbyggnaden av vindkraft till havs, vilket kan ge kraftigt ökad energiproduktion, särskilt i södra Sverige.
 • Kärnkraften är en viktig del av svensk elproduktion och kommer att så vara under lång tid framöver.
 • Vi ser positivt på de initiativ som nu tas för att undersöka potentialen framåt i samtliga energislag.
 • Vi vill se en ny energiöverenskommelse för Sveriges bästa och vill därför föra energipolitiska samtal med andra partier om allt från vindkraft till kärnkraft.
 • Riva de byråkratiska hindren för mer el. Långsamma tillståndsprocesser ska röjas undan.
 • Vi vill minst fördubbla takten i utbyggnaden av elnätet. Samtidigt är det viktigt att kostnaderna för utbyggnaden av elnätet är rimliga för elkunderna, oavsett var i landet man bor. En översyn av indelningen av elprisområden ska göras.
 • Vi vill se till att intäkterna från kapacitetsavgifter som inte används för nätinvesteringar används både för att minska prisskillnaderna och sänka kostnaderna.
 • Säkra tillgången till stabil, billig el genom att använda all säker och hållbar elproduktion vi har.
 • Underlätta familjers energieffektivisering. Det finns stora vinster i att energieffektivisera sitt hem, både för samhället i stort och för den egna ekonomin.

 

facebook Twitter Email