En kyrka öppen för alla

- Vi vill arbeta för att den svenska kyrkan sätter människors behov i centrum, samt bidrar till gemenskap och utveckling, säger Pia Åhlund och Jan Ivar Ivarsson, som kandiderar för socialdemokraterna till Kyrkofullmäktige i Öckerö församling.

Vi vill arbeta för:

att Öckerö församling sätter människors behov i centrum

 • Finnas till för människor i alla åldrar, både i kris och vardag.
 • Visa lyhördhet och omsorg vid dop, konfirmation, vigsel och begravningar.
 • Fortsätta satsningen på barn- och ungdomsarbete i församlingen.
 • Erbjuda avgiftsfria och tillgängliga aktiviteter för alla som vill vara med.
 • Värna om förskolan i församlingen som med god pedagogik och omsorg om familjer och personal utgör en central punkt i församlingens arbete.
 • Värna gudstjänstliv och församlingsverksamhet i hela kommunen.
 • Bjuda in och välkomna ideella krafter att medverka. Bli starka tillsammans!

 

att Öckerö församling tar ansvar och säger ifrån genom att

 • Se till att diskriminering och negativ särbehandling inte får förekomma.
 • Fortsätta att arbeta mot mobbning och rasism och motverka klassklyftor.
 • Visa solidaritet med omvärlden, både lokalt, nationellt och internationellt.
 • Bygga upp ett bra miljöarbete för fred och frid med naturen.
 • Vara en bra arbetsgivare för alla yrkesgrupper. Sträva efter att bli ett föredöme.
 • Hålla fria och öppna val för alla som är medlemmar i Svenska kyrkan.

 

att Öckerö församling bjuder in till gemenskap och utveckling

 • Vara relevant, följa med tiden och samtidigt värna om goda traditioner.
 • Verka för ett varierat gudstjänstliv där alla kan känna sig hemma och trygga.
 • Fortsätta utveckla musiklivet i gudstjänst, konserter och församlingsarbetet.
 • Musik är viktigt för gemenskap; för lovsång och stillhet och som kulturbärare.
 • Vårda det kulturarv som våra församlingsbyggnader och kyrkogårdar utgör.
 • Vara en öppen folkkyrka där alla är välkomna och kan känna sig delaktiga.

Vill du veta mer om:

 • Våra kandidater: Läs mer
 • Var, när och hur du röstar: Läs mer
 • Om vårt program, kontakta oss gärna:                                                                                                

Jan-Ivar Ivarsson tel. 0705-88 42 59 och Pia Åhlund tel. 0722-14 08 89

 

facebook Twitter Email