Bygg bort bostadsbristen i Öckerö kommun

- Vi socialdemokrater arbetar för att det byggs fler hyreslägenheter i kommunen med rimliga hyror, poängterar, Göran Olsson och Jan Åke Simonsson. Hade byggnation skett på skoltomten Ankaret på Öckerö och vid Björkdungen på Björkö, hade det gett minst hundra nya lägenheter.

Ett omfattande hyresbestånd är avgörande för att Öckerö ska vara en levande skärgårdskommun. Dessvärre är bristen på hyreslägenheter i Öckerö kommun stor, vilket avspeglas i ett minskat befolkningsunderlag och att femtonhundra personer står i bostadskön. Idag pågår en utflyttning av unga familjer, samtidigt får äldre som söker ett lättsammare boende bo kvar. – Antalet hyreslägenheter är avgörande för att alla ska kunna leva i bostäder som passar deras behov, anser Jan Åke.

De forna allianspartierna och Sverigedemokraterna avskaffade det nödvändiga investeringsstödet för att bygga hyreslägenheter, vilket minskar byggnationen. Med stödet blev hyran för en sjuttio kvadratmeter stor lägenhet mellan 1 000 – 2 000 kronor lägre i månaden, än de som byggts utan, konstaterar Göran.                            

För oss socialdemokrater är bostaden en social rättighet och den ska vara den trygga punkten i varje människas liv. – Vi hoppas därför kunna återställa investeringsstödet efter valet, som ger både fler bostäder och rimligare hyror.

facebook Twitter Email