Vindkraft går före kärnkraft

- Vi förordar havsbaserad vindkraft för den bidrar till ett elsystem med hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till rimliga priser, framhåller Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd.

Havsbaserade vindkraftverk möter omgående vårt stegrade energibehov utan statliga subventioner. De ger hushållen och företagen nödvändig el till stabila och rimliga priser. En kärnkraftsutbyggnad klarar inte det, varken tidsmässigt eller ekonomiskt.

Långt ute till havs

Kristdemokraterna är emot Västvinds vindkraftspark. De anser att den ligger alldeles utanför våra öar, vilket är en överdrift av stora mått. Avståndet från Öckerös yttre skärgård till den är hela 1,5 mil, vilket motsvarar fågelvägen mellan Lilla Varholmen och Järntorget. – Utredning pågår om kompensationer till de som berörs av vindkraftverken.

Kärnkraft i Öckerö kommun? 

Vilka öar kan få SMR kärnkraftverk, som är kristdemokraternas alternativ till vindkraft och hur påverkar de skärgårdsmiljön? – Vi anser att de varken är idylliska eller riskfria, det utgör fler starka skäl för att förorda havsbaserad vindkraft.

                                                                                                                    

                                                                                                                        

 

facebook Twitter Email