Aktuellt

Öckerö är inte på spåret

- Vart är Öckerö på väg, frågar sig Maria Brauer under bokslutsdebatten, socialdemokratiskt oppositionsråd, eftersom den borgliga alliansen inte lyckats finna spåret för att nå målet om en god ekonomisk hushållning för år 2019.

– Dessvärre är år 2019 inget undantag, för de har inte nått målet någon gång under de senaste sex åren, tillägger hon. Frågan är vad som saknas inom alliansen för att nå det och hur länge de kan strunta i att inte uppnå en god ekonomisk hushållning. Kan bli sämst i klassen Av Öckerö kommuns…

Läs mer

Budget i balans efterlyses

- Barn och utbildningsnämnden i Öckerö kommun går dessvärre back igen, nu med 6 miljoner kronor, vilket revisionen uppmärksammat vid sin granskning, konstaterar Ronnie Bryngelsson (S) under Öckerö kommuns bokslutsdebatt den 7 maj.

Revisionen som granskat Öckerö kommuns Barn och utbildningsnämnd anser att alliansen inte gjort tillräckligt för att få en budget i balans. – Nämndens dåliga ekonomi går tyvärr ut över verksamheterna och skapar en oro hos personalen, anser Ronnie. Det ekonomiska läget är verkligen ansträngt och måste vara en högt prioriterad fråga för alliansen.  De kan…

Läs mer

Kortsiktighet är dyrt för Öckerö kommun

- Om kommunfullmäktige inte skjutit till hela åtta miljoner kronor till socialnämnden, hade den inte klarat av att bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ramen under år 2019, konstaterade Ronald Caous, (S) under Öckerö kommuns bokslutsdebatt den 7 maj.

Under debatten tog Ronald upp ett antal tänkbara orsaker till att nämnden under ett flertal år inte lyckats bedriva sin verksamhet inom den tilldelade ekonomiska ramen. Dyr renovering Som exempel tog han upp den korttidsenhet i Hedens by, som nämnden renoverat för miljonbelopp. Den kom knappt i bruk som korttidsenhet, förrän den åter byggdes om,…

Läs mer

Digitalt Första maj-firande i år

- Idag överskuggas dessvärre alla sammankomster av Covid-19 pandemin, understryker Ronnie Bryngelsson, ordf. Öckerö arbetarekommun. Det har föranlett oss både lokalt i arbetarekommunen och centralt inom partiet att bl.a. vidta nedanstående åtgärder, för att förhindra smittspridning inom vår verksamhet.

– Vi ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Årets 1: a maj-firande flyttar vi till ditt vardagsrum genom ett digitalt firande, där du bland annat får höra tal från Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson, se inslag från olika håll i landet och på ett digitalt sätt…

Läs mer
facebook Twitter Email