Vår styrelse Öckerö

OrdförandeFacklig-politisk ledare Ronnie Bryngelsson Ronnie.bryngelsson@ockero.se
Vice ordförande Maria Brauer maria.brauer@ockero.se
Sekreterare Tommy Andersson tommy.andersson@ockero.se
Kassör Paul Magnusson paul.magnusson@ockero.se
Studieorganisatör Ronald Caous ronald.caous@ockero.se
Ordinarie Monica Eriksen Monika.Eriksen@ockero.se
  Ordinarie Göran Olsson Goran.Olsson@ockero.se
Ordinarie John Olsson john.olsson@ockero.se
Ordinarie Thomas Wijk mailto:Thomas.wijk@ockero.se
Ersättare Alexandra Degerborg Wijk Alexandra.DegerborgWijk@ockero.se
Ersättare Ulrika Engman ulrika.engman@ockero.se
Ersättare Jan Åke Simonsson Jan-Ake.Simonsson@ockero.se
  Revisorer Rolf Johansson rolf.johansson@live.se

Björn Sohlman bjorn.sohlman@ockero.se

Eivor Israelsson (ersättare)

Valberedning Thomas Wijk   Sammankallande

Annika Knüver

Jan Åke Simonsson

facebook Twitter Email