Kommunfullmäktige

- I motsats till den borgerliga majoriten vill vi Socialdemokrater genomföra riktade satsningar på några välbehövliga områden, vilka kräver en skattehöjning på 25 öre, understryker Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd.

Våra ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige är Maria Brauer, Ronnie Bryngelsson, Ronald Caous, Monika Eriksen, Jan Åke Simonsson, Thomas Wijk, Göran Olsson och Jan-Ivar Ivarsson. 

Den styrande borgerliga majoriteten i fullmäktige bildas av Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna, oppositionen består av oss Socialdemokrater ihop med Miljöpartiet och Vänstern.

Vårt budgetförslag för år 2018

– I vårt budgetförslag finns de välbehövliga förslag och satsningar som krävs för att Öckerö kommun skall utvecklas och vara en trygg plats att leva och bo i.

Här är några av de satsningar vi vill genomföra inom välfärden, istället för skattesänkningar för de rikaste.

  • Fler som vårdar våra äldre. De anställda har rätt till heltid.
  • Förskolan ska vara öppen när man behöver den.
  • Fler hyresrätter till rimliga priser.
  • Känslig natur ska exploateras med varsamhet.
  • Våra nyanlända och andra unga ska ha ett jobb att gå till.
  • Flexlinjen ska behållas för äldre och personer med funktionsnedsättning

 

Fullmäktiges ansvarsområden

Öckerös kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Öppna möten och radiosändningar

Kommunfullmäktige sammanträder i Öckerösalen i kommunhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen. Sammanträdena direktsänds dessutom av Radio Öckerö på 94.1 MHz och på kommunens hemsida finns lyssningslänkar.

Information och kontakt

I följande länk kommer du till kommunens hemsida, där du finner information om våra Socialdemokratiska ledamöter i kommunfullmäktige och kontaktinformation, samt mötesdatum och protokoll mm : Kommunfullmäktige 

 

 

facebook Twitter Email