Facklig-Politisk samverkan

Facklig politisk samverkan har historiskt haft en oerhört stor betydelse för Sveriges utveckling – Utan denna hade Sverige varit ett betydligt fattigare land med sämre välfärd och större inkomst- och förmögenhetsklyftor än idag.

Den fackligt politiska samverkan har historiskt skördat stora framgångar – Utan denna hade aldrig MBL, LAS och utbyggnaden av offentlig sektor blivit verklighet och högst sannolikt hade inte sjukförsäkringen och a-kassan funnits – Därför är det viktigt att facklig politisk samverkan upplever en renässans och blir lika stark som den varit historiskt

I Sverige finns vissa grundläggande regleringar av arbetsmarknaden i lagstiftning. I övrigt innebär den svenska arbetsmarknadsmodellen att parterna – genom kollektivavtal – har ett mycket stort ansvar för regleringen av lön, arbetstid, inflytandefrågor och andra anställningsvillkor. Även uppgiften att se till att kollektivavtalen respekteras vilar på avtalsparterna själva.
Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige och för det krävs starka parter på arbetsmarknaden. Sverige ska inte konkurrera genom försämrat anställningsskydd och lägre löner.

Läs mer

Facklig-politisk samverkan

Fackliga centralorganisationer

LO – Kollektivanställda

TCO – Tjänstemän

SACO – Akademiker

Facklig-politiska ledare Öckerö kommun

Anders Olofsson – anders.olofsson@ockero.se

Ronnie Bryngelsson – Ronnie.bryngelsson@ockero.se

 

facebook Twitter Email