Budget i balans efterlyses

- Barn och utbildningsnämnden i Öckerö kommun går dessvärre back igen, nu med 6 miljoner kronor, vilket revisionen uppmärksammat vid sin granskning, konstaterar Ronnie Bryngelsson (S) under Öckerö kommuns bokslutsdebatt den 7 maj.

Revisionen som granskat Öckerö kommuns Barn och utbildningsnämnd anser att alliansen inte gjort tillräckligt för att få en budget i balans. – Nämndens dåliga ekonomi går tyvärr ut över verksamheterna och skapar en oro hos personalen, anser Ronnie. Det ekonomiska läget är verkligen ansträngt och måste vara en högt prioriterad fråga för alliansen.  De kan inte bortse från den och slå sig till ro förrän vi får en budget i balans, understryker han.

Mycket mellanmjölk

– Jag har lite personliga tankar om måluppfyllelserna inom nämndens verksamhetsområden, som redovisas i bokslutet för år 2019. Vid utvärderingen står röd markering för att målet inte uppnåtts och grönt för det nåtts, de kulörerna hade räckt, tycker han. – Hamnar för mycket på gult, blir det bara mellanmjölk av det hela och ger för mycket utrymme för tolkningar av resultatet.

Sjuktalen oroar

Sjukstatistiken för de olika personalkategorierna inom förvaltningen för år 2019 visar fortfarande på väldigt höga siffror. – Det finns människor bakom de höga sjuktalen, han önskade därför att nämnden tagit ett större ansvar för frågeställningarna runt den höga sjukfrånvaron.

Bra personal

Ronnie riktade ett stort och varmt tack till all personal inom Barn och utbildningsnämnden. De lägger ner både själ och hjärta i arbetet för att ge våra barn och ungdomar de bästa förutsättningarna för att de ska stå väl rustade för framtiden.

 

facebook Twitter Email