Bli en klokare människa i vår

- Genom att delta i våra studiecirklar vinner du insikter i politik, ideologi, historia och hur vår partiorganisationen fungerar. Under utbildningarna diskuterar vi hur Socialdemokraterna är och uppfattas vara, samt samtalar om hur partiets politik och organisation kan utvecklas.
Ronald-Caous

– Nu är det hög tid att anmäla sig till vårens studiecirklar, framhåller Ronald Caous, studieorganisatör för socialdemokraterna i Öckerö kommun. Utöver medlemsutbildning steg 1 genomför vi en grundläggande ledarskapsutbildning och en om miljö- och klimat. 

Beskrivning av utbildningarna

Medlemsutbildningen syftar till att ge deltagarna en kunskapsgrund när det gäller socialdemokraternas historia, ideologi och politisk strategi. Läs mer: https://socialdemokraterna.abf.se/for-deltagare/medlemsutbildning/

Den grundläggande ledarskapsutbildningen syftar till att ge förtroendevalda och funktionärer i partiet en grund att stå på i nämnder och styrelser och i funktioner i partiarbetet. Läs mer: https://socialdemokraterna.abf.se/for-deltagare/ledarskapsutbildning/

Miljö- och klimatutbildningen utgår ifrån Johan Rockström, Owen Gaffney och Greta Thunbergs bok Jorden – vår planets historia och framtid. Studiecirkelns innehåll och upplägg följer bokens disposition.

Träffar, ledare och plats

A: Medlemsutbildning steg 1 (6 träffar á 3 x 45 min). Ansvarig Hans Karlsson. Start 17 jan. 2023 kl. 18.00

B: Grundläggande ledarskap (3 träffar á 3 x 45 min). Ansvarig Ronald Caous. Start 25 jan. 2023 kl. 18.00 

C: Jorden – en miljö- och klimatorientrad studiecirkel. (6 träffar á 3 x 45 min). Ansvarig Håkan Lundberg. Start 18 jan 2023 kl 18.00. 

Studiecirklarna går i vår lokal på Hönö och varje har max 10 st. deltagare utöver ledare. 

Anmälan kan du göra till mig: ronald.caous@gmail.com  och den skall ha inkommit senast den 14 januari och måste innehålla samtliga av nedanstående uppgifter:

Vald studiecirkel (du kan välja flera)
P.nr.
Namn
Mobilnr.
Adress
E-postadress

Bästa hälsningar

Ronald Caous

tfn: +46 70 296 9818

facebook Twitter Email