Motion till Öckerö kommunfullmäktige 24-11-22

Rädda liv på arbetstid

Vid olyckor och katastrofer är det mer regel än undantag att det rapporteras om blodbrist på våra sjukhus. Blod är en färskvara och nästintill alltid en bristvara. Blod kan endast förvaras 42 dygn blodbankerna behövs ständig fyllas på. Utan blodgivare fungerar inte vår sjukvård.

Flera arbetsgivare drar sitt strå till stacken genom att erbjuda sina medarbetare att lämna blod på arbetstid. Sedan länge erbjuds detta exempelvis för medarbetare i VG Regionen, försvarsmakten och i en tredjedel av landets kommuner. Flera kommuner ser det positiva att underlätta för sina anställda och samtidigt göra ytterligare samhällsnytta som organisation.

Öckerö kommun är en stor arbetsgivare där det skall vara en självklarhet att erbjuda de medarbetare som är blodgivare eller vill bli blodgivare att ge blod på arbetstid med
bibehållen lön. Detta skickar en tydlig signal att Öckerö kommun aktivt arbetar för att göra livspusslet enklare för sina medarbetare. Samtidigt gör kommunen en samhällsinsats och stärker Öckerö kommuns ambition att framstå som en mer attraktiv arbetsgivare.

Öckerö kommun tar ansvar NÄR något allvarligt inträffar. Om en större olycka inträffar i vår närhet hade Öckerö kommun med säkerhet vädjat till blodgivare i kommunen att lämna blod. Resultatet av denna vädjan blir markant bättre om denna motion från Socialdemokraterna vinner bifall.

Mot bakgrund av ovan sagda föreslår Socialdemokraterna i Öckerö kommun

– Att kommunfullmäktige beslutar att Öckerö kommun möjliggör för sina anställda som
är eller vill bli blodgivare att ge blod på arbetstid med bibehållen lön upp till fyra
gånger per år.

– Att varje förvaltning ger sina enheter uppdrag att skapa rutiner för att möjliggöra för
medarbetare som är eller vill bli blodgivare att ge blod på arbetstid med bibehållen
lön upp till fyra gånger per år. Utan att verksamhet eller dess uppdrag drabbas.

 

För Socialdemokraterna

 

 

 

 

 

Alexandra Degerborg Wijk  –  Ronald Caous

facebook Twitter Email