Digitalt Första maj-firande i år

- Idag överskuggas dessvärre alla sammankomster av Covid-19 pandemin, understryker Ronnie Bryngelsson, ordf. Öckerö arbetarekommun. Det har föranlett oss både lokalt i arbetarekommunen och centralt inom partiet att bl.a. vidta nedanstående åtgärder, för att förhindra smittspridning inom vår verksamhet.

– Vi ska självklart fira arbetarrörelsens dag även i år, om än på ett lite annorlunda sätt. Årets 1: a maj-firande flyttar vi till ditt vardagsrum genom ett digitalt firande, där du bland annat får höra tal från Stefan Löfven och Karl-Petter Thorwaldsson, se inslag från olika håll i landet och på ett digitalt sätt stå mitt i folkrörelsesamlingen.
Sändningen sker live den 1: a maj  kl. 11.00.  Du kan se den på Facebooksidorna hos Socialdemokraterna:  https://www.facebook.com/socialdemokraterna och LO: https://www.facebook.com/LOSverige/ . Eventet kommer att uppdateras löpande.

Öckerö arbetarekommun ingår i Socialdemokraterna i Göteborgsområdet (GOS) som startar sitt 1: maj-firande kl. 09.00. Information om den digitala sändningen hittar du på GOS facebooksida:https://www.facebook.com/SiGoteborgsomradet/?fref=ts

Medlemsmöten

Öckerö socialdemokraters styrelse har beslutat att ställa in medlemsmötena den 4 maj och 25 maj.

Vi intar borgfred

Vi socialdemokrater i Öckerö kommun kommer inte under det rådande läget att föreslå en oppositionsbudget. Huvudskälet är den allvarliga situationen vi står inför med Covid-19, vilken vi förmodar kommer att bli en stor utmaning för vår kommun. I nuvarande situation är därför det enda tänkbara alternativet att inta borgfred med Öckeröalliansen, vilket vi anser är att agera på ett ansvarsfullt sätt.

Därför bör det inte ske några större förändringar, som ökar påfrestningarna på kommunens organisation och verksamheter. Vi kommer istället att lägga all vår kraft på att ge vårt stöd till Öckerö alliansens arbete, så länge den rådande situationen består.

Måste vara rädda om oss

Det är mycket viktigt att vi alla håller ett  fysiskt avstånd till varandra i dessa tider när vi träffas. Du som är extra känslig, känner dig förkyld eller är allmänt dålig skall vara hemma, för både din och andras skull! Ta alltid det säkra före det osäkra. Många runt om i samhället tillhör riskgrupper vilket gör detta extra viktigt. – .

Information och kontakt

Har du frågor som rör Socialdemokraterna på Öckerös verksamhet eller våra politiska aktiviteter inom kommunen är du alltid välkommen att höra av dig till mig som ordförande.

Ronnie Bryngelsson

tel. 0705239233

facebook Twitter Email