Rekreationsområdet i Hjälvik exploateras

- Vi socialdemokrater är emot den storskaliga byggnationen vid Hjälviks badplats på Öckerö, som nu förordas av den borgerliga alliansen, poängterar Maria Brauer och Ronnie Bryngelsson med besked, som är aktiva socialdemokrater i Öckerö kommun.

Stort seniorboende i känslig miljö

På öns västliga sida finns ett sammanhängande stråk, som består av följande områden, Norra Brevik, Rördammen, Hummerviken och Hjälviks badplats. Det är ett högt värderat ströv- och rekreationsområde med både djur- och naturvärden.

– Därför anser vi att byggnationen av ett större seniorboende i form av en bostadsrättsförening i det här området, utgör en storskalig exploatering av en ytterst känslig miljö. Om det skall ske någon form av byggnation i det här området, måste den ske med varsamhet, samt smälta in i omgivningen. – Infrias det, kan vi tänka oss en viss småskalig bebyggelse, som tar stor hänsyn till terrängens och naturens karaktär.

Ingrepp och nyttjande måste förenas med förvaltaransvar

Området utgör ett allmänintresse och har ett skyddsvärde i sig. – Det innebär att ingrepp och nyttjande av det måste förenas med ett förvaltaransvar, för att kommande generationer skall ha en god och hälsosam miljö, understryker de båda

Mer på vår hemsida: Hjälvik

 

facebook Twitter Email