Gratis sommarlovskort för ungdomar

Alla skolungdomar, oavsett vilken ekonomisk situation de befinner sig i, ska kunna ta sig till sommarjobb och fritidsaktiviteter under sommarloven. Därför föreslog den socialdemokratiska regeringen i sin budgetpropositionen ett treårigt statligt bidrag på 350 miljoner kronor per år för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven, vilket har resulterat i sommarlovskort i vår kommun, vilka går att hämta i kommunhuset, berättar Ronnie Bryngelsson, socialdemokrat i barn- och utbildningsnämnden.

Gratis busskort till ungdomar i sommar. Går du i årskurs 6-9 eller 1-2 i gymnasiet? Då finns ditt sommarlovskort att hämta i kommunhuset! Drygt 100 000 ungdomar i regionen får möjlighet att resa fritt med Västtrafik under sommarlovet. Elever i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 i gymnasiet kan få ett sommarlovskort, vilket är en biljett laddad på ett Västtrafikkort. Kortet gäller dygnet runt i hela Västra Götaland och Kungsbacka kommun från den 1 juni till den 31 augusti 2018. Kortet är giltigt dygnet, är personligt och knutet till en enskild elev. I samband med att kortet delas ut behöver eleven skriva sitt namn på baksidan och kunna uppge sitt fullständiga personnummer. Vårdnadshavare kan hämta ut. Korten kvitteras ut i kommunservice i kommunhuset, Sockenvägen 13 på Öckerö. Öppettider: Måndag 8-18 Tis-Tors 8-16:30 Fredag 8-14:30 OBS: 5 juni stänger vi 14:30 och 6 juni är det stängt.

facebook Twitter Email