Öppet medlemsmöte om EU-valet den 24 april – Det är dags att ta ställning

- Jag hoppas att den nationella populismen kommer att avta och att vi då får en konstruktiv europeisk debatt, som handlar om att med seriösa insatser lösa gemensamma problem, anser Olle Ludvigsson, EU-parlamentariker från Hälsö.

Olle delar med sig av sina erfarenheter från EU-arbetet och vad han anser krävs för att EU skall utvecklas positivt, på vårt öppna medlemsmöte den 24 april kl. 18.00 i Öckerö kommunhus. Alla som är intresserade och vill ha mer information om EU-arbetet och valet, önskas välkomna, av Ronnie Bryngelsson, ordförande för Socialdemokraterna i Öckerö kommun.

I Europaparlamentet driver Olle Ludvigsson frågor om rättvisa arbetsvillkor och fackliga fri- och rättigheter. Andra hjärtefrågor är att stärka kollektivavtalen och investera i forskning och utveckling. – Han hoppas att vi får en mer effektiv inre marknad, en starkare social dimension på flera politikområden samt en EU-budget med tydligt fokus på infrastruktur, innovation och grön omställning.

facebook Twitter Email