Dags för medlemsutbildning

- Under vårens första medlemsutbildning kommer du att kunna lära dig mer om vår ideologi, historia och organisation, berättar Ronald Caous, som är studieorganisatör i Öckerö Arbetarekommun. Syftet med utbildningen är att du som medlem skall få breda kunskaper om hur vårt parti är uppbyggt och fungerar, samt ge dig verktygen för att kunna kanalisera ditt engagemang. - Vår lokala medlemsutbildning, startar söndagen den 3:dje mars kl. 15.00 i kommunals lokal på Hönö Klåva.

– Alla medlemmar ska ha möjlighet att gå Medlemsutbildningen, antingen i den egna arbetarekommunen eller i partidistriktets regi, framhåller Ronald. I steg 1 handlar den också om att uppmuntra och se till att du som medlem får verktygen för att kunna kanalisera ditt engagemang för samhällsförändring. I politiskt arbete är det viktigt att kunna förmedla vad man själv tycker och tänker, i tal och skrift. Steg två genomsyras därför av ett kommunikations och opinionsbildningsperspektiv. Vi går dessutom igenom det parlamentariska arbetet som vid sidan av folkrörelsearbetet är basen för det socialdemokratiska politiska förändringsarbetet. Det är viktigt att man har koll på hur det parlamentariska systemet ser ut och hur man kan påverka.

Vill du ha mer information om utbildningen kan du kontakta mig: ronald.caous@gmail.com

Medlemsutbildning steg 1 – innehåller bl.annat:   

  •  Aktuell politik
  • Vår ideologi – Socialdemokratins grundläggande värderingar
  • Vår historia – Socialdemokratins framväxt och genombrott
  • Vår organisation – Folkrörelsen
  • Grundläggande Mötesteknik
  • Framtidspartiet

Vår lokala medlemsutbildning, startar söndagen den 3:dje mars kl. 15.00 i kommunals lokal på Hönö Klåva, under ledning av Gabriella König. Vid den första träffen beslutar deltagarna när de kommande utbildningstillfällena skall vara.

Partidistriktet centrala medlemsutbildning i Kungälv är planerad att gå under följande söndagar 24/2, 3/3 samt 10/3

Intresserad, anmäl dig till Sara Björnson som också kan informera dig om utbildningen: sara.bjornson@socialdemokraterna.se

 

facebook Twitter Email