Besök Öckerö Pride och Kulturkalas den 25 maj

- I teorin behandlas HBTQ-frågorna i fördomsfria ordalag i partiprogrammen, däremot inte i praktiken, anser Maria Brauer, socialdemokratiskt oppostionsråd i Öckerö kommun. För då har den borgerliga alliansen varit negativa till både Pride flaggning och HBTQ certifiering av kommunens verksamheter, vilket visar tyngden av orden i deras partiprogram. - I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, det är först i praktiken som skillnaden syns, poängterar hon.

Kampen måste fortgå

– Öckerö socialdemokrater kommer aldrig låta HBTQ-frågorna bestå av endast några fagra ord på ett papper, understryker Maria. Kampen för HBTQ-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin. – Vår kamp fortgår för alla människors lika värde och rätten att älska vem man vill, poängterar hon.

 

Vi Socialdemokrater vill: 

– stimulera en ökad forskning kring HBTQ-personers hälsa och utveckla sjukvårdspersonalens kompetens i HBT-frågor

– att HBTQ-personers hälsa följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs

– se utbildningsinsatser för personalen i skolan, skolhälsovården och socialtjänsten för att man bättre ska kunna ge hjälp och stöd åt unga homosexuella och transpersoner

– öppna upp för en översyn av lagstiftningen gällande vårdnadshavare. Med de nya familjetyper som växer fram så kan den existerande formen av lagstiftning där det enbart kan finnas två vårdnadshavare vara problematisk

– att samma regler ska gälla för alla föräldrar, därför bör en könsneutral föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen införas

– att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt som homosexuella och bisexuella, därför bör lagen om hets mot folkgrupp kompletteras till att omfatta även könsidentitet

– ge ett tydligt uppdrag till de rättsvårdande myndigheterna att prioritera arbetet med hatbrott. Det handlar om utbildning av personalen, bättre bemötande av brottsoffer och att stärka det förebyggande arbetet.

Öckerö Pride och Kulturkalas

Den 25 maj kl. 13.00 till 16.00 på Hönö Klåva vid Trubaduren

facebook Twitter Email