Anlägg Grön rehab på Öckerö

Öckerö kommun är  fantastisk att leva och bo i, men precis som i resten av vårt land lever många människor ett osunt stressigt liv. Grön hälsa och rehabilitering ligger i tiden, därför motionerar vi till kommunfullmäktige om att anlägga en Grön trädgård i Öckerö kommun, berättar Maria Brauer och Ronald Caous, socialdemokrater i kommunfullmäktige.

De ökande problemen med psykisk ohälsa och olika stressrelaterade tillstånd kan mötas med en fokusering på positiva och stärkande ”gröna” hälsofaktorer. Ibland finns ett glapp mellan sjukskrivning och återgång till arbete. Det saknas en period där personer kan erbjudas en mindre kravfylld insats, tidigt i sjukskrivningsperioden. I det skedet kan Grön rehabilitering vara lämplig som rehabiliteringsinsats.

Jonsereds trädgårdar
Ett gott exempel är Jonseres trädgårdar i Partille. Där ligger trädgårdarna i framkant när det gäller ekologiskt odlande och socialt ansvarstagande. I trädgårdarna bedriver  kommunen ett arbetsmarknadsprojekt där  deltagarna får möjligheten att närma sig arbetsmarknaden genom att arbeta där. 

Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta:
 Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en trädgård någonstans i kommunen, där man kan bedriva grön rehab.
 Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka EU medel
(Leader)
För Socialdemokraterna
Ronald Caous Maria Brauer

(motionen behandlas på kommunfullmäktigemötet den 5 september)

facebook Twitter Email