Anförande angående vinstutdelning från ÖFAB

Vi socialdemokrater yrkar på avslag till förslaget om vinstutdelning från Öckerö fastigheter.

Ja ska jag vara helt ärlig så var det med förvåning och faktiskt lite bestörtning när vi fick höra det här förslaget.

Ett argument till att ni i Alliansen vill göra detta vinstuttag är att:

”det inte är ovanligt i andra kommuner att man går till väga på detta sätt”.

Det är förvisso sant men nu pratar vi om Öckerö fastigheter som för inte allt för länge sedan var här i Kommunfullmäktige och berättade att soliditeten i bolaget var så pass dåligt att Kommuninvest inte hade för avsikt att låna ut pengar till vårt bostadsbolag. Det var till och med så att Öckerö nämndes som ett avskräckande exempel runt om i våra kommuner även om jag håller med kommunalrådet att det självklart beror på hur man väljer att beräkna och redovisa.

Ett annat argument som har framförts är att, När verksamhetövergången skulle ske när bolaget bildades, så blev det ett fel och det var inte meningen att just tomten på Solhöjden skulle ingå i verksamhetsövergången. Detta korrigerar man nu. Ja, så kanske det var, men det är väl ändå historia och inte ett incitament för att man vill plocka ur 8.5 mkr ur bolagets vinst just nu.

Vi tycker att det är anmärkningsvärt att man väljer att göra detta vinstuttag för att justera sin egna driftsbudget, istället för att tänka långsiktigt och ge bolaget de förutsättningar de behöver för framtida utmaningar man står inför. Så som tex framtida underhåll. Vi gillar inte riktigt det här att man ger vinsttilldelning med ena handen och gör vinstuttag med andra handen. Det blir ingen stabilitet.

Öckerö Socialdemokrater yrkar avslag till förslaget om vinstutdelning från Öckerö fastigheter!

Öckerö Socialdemokrater den 14 december 2017 vid kommunfullmäktiges sammanträde

 

Anförandet i Word-format

Anförande vinstuttag

 

facebook Twitter Email