Vi har valt väg för välfärden, bättre sjukvård och skola före skattesänkningar

Socialdemokraterna vill:

-öka vårdpersonalen med 14.000 personer till år 2022

-ge fler sjuksköterskor möjlighet att specialistutbilda sig med lön

-avsätta 500 miljoner kronor per år 2019–2022 på en ny och utvecklad cancersatsning

-prioritera investeringar i vården över skattesänkningar och privatiseringar

-införa patientkontrakt för att stärka patientens ställning och korta de samlade väntetiderna för personer med många vårdkontakter

-vård ska ges efter behov och inte plånbokens storlek – ingen ska kunna köpa sig före i kön

-minska administrationen i vården så att anställda får mer tid till patienterna.

Det här har vi gjort:

-sänkt pensionärskatten och höjt barnbidraget

-gett tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och landsting som under 2019 blir 15 och 2020 20 nya välfärdsmiljarder

-en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården genom 5,5 miljarder kr i öronmärkta satsningar bara 2018 för bland annat fler anställda, kortade vårdköer och en bättre förlossningsvård

-satsat på fler sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor samt beslutat om att bygga ut läkarutbildningen

-avgiftsfri cellprovtagning inom ramen för det nationella screeningprogrammet mot livmoderhalscancer

-satsat på skolan med 20 000 fler anställda och höjt kunskapsresultaten

-infört kostnadsfria läkemedel för barn

-satsat på en bättre cancervård i hela landet och korta väntetiderna.

 

 

facebook Twitter Email