Vi vill värna och utveckla med förnuft – därför ställer vi upp i valet till Kommunfullmäktige

Öckerö är en bra kommun att bo och leva i nu, men för att den skall vara det i framtiden krävs ökade insatser inom välfärden. I stunder då livet är ömtåligt behöver samhällets stöd vara som störst. Vi går till val på att förbättra arbetsvillkoren för de som jobbar i kommunen. Det är våra anställda som bär upp välfärden i kommunen. Valet den 9 september kommer att bli en folkomröstning om vår gemensamma välfärd.

Vi vill genomföra satsningar inom välfärden, istället för skattesänkningar för de rikaste.

  • Fler som vårdar våra äldre. De anställda har rätt till heltid.
  • Förskolan ska vara öppen när man behöver den.
  • Fler hyresrätter till rimliga priser.
  • Känslig natur ska exploateras med varsamhet.
  • Våra nyanlända och andra unga ska ha ett jobb att gå till.
  • Flexlinjen ska behållas för äldre och personer med funktionsnedsättning.

 

Vi ställer upp i valet till Öckerö Kommunfullmäktige

Länk till : Valinformation Öckerö

facebook Twitter Email