Socialnämnd

I Socialnämnden är våra socialdemokratiska ledamöter Thomas Wijk 2: v.ordf., Ronald Caous ordinarie och Tommy Andersson ersättare. Vi prioriterar satsningar inom välfärden, framför skattesänkningar och vill ha ett stopp på vinstjakten inom omsorgsområdena.

Socialnämndens ansvarsområden

Thomas Wijk

Nämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, insatser för funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård samt räddningstjänst. Därutöver ansvarar nämnden även för myndighetsutövning enligt alkohol- och tobakslagen.

Information och kontakt

I följande länk kommer du till kommunens hemsida, där du finner information om nämnden, våra Socialdemokratiska ledamöter och kontaktinformation, samt kallelser och protokoll: Socialnämnden

facebook Twitter Email