Kommunstyrelse

I Öckerö kommun står vi socialdemokrater i opposition till den borgerliga majoriteten. Maria Brauer och Ronnie Bryngelsson är våra ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och Ronald Caous är ersättare. - Vi anser att det är viktigt med en stark opposition, eftersom den befrämjar det politiska samtalet, vilket förhoppningsvis får majoriteten att stå på tåspetsarna, betonar Maria.

Kommunstyrelsen ska svara för kommunens uppgifter vad gäller kommunallagen i frågor som ekonomisk förvaltning, personalfrågor, översiktlig fysisk planering, IT, näringsliv och turism, information, arkivvård, räddningstjänst, arbetslöshet, civilförsvar och beredskap, kristidsfrågor, bevakning av kommunens intresse vid bolags- och föreningsstämmor.

Information och kontakt 

I följande länk kommer du till kommunens hemsida, där du finner information om kommunstyrelsen, våra Socialdemokratiska ledamöter som är i opposition och kontaktinformation mm: Kommunstyrelsen

facebook Twitter Email