Kommunfullmäktige

- Det krävs en stark opposition för att hålla den borgerliga majoriteten i Öckerö kommun på tårna och det gynnar det politiska samtalet, samt leder till bättre beslut, anser Maria Brauer oppositionsråd och Ronnie Bryngelsson ordf. för socialdemokraterna på Öckerö.

Den styrande borgerliga majoriteten i fullmäktige bildas av Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna. Oppositionen består av oss Socialdemokrater ihop med Miljöpartiet och Vänstern. Våra ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige är Maria Brauer, Ronnie Bryngelsson, Ronald Caous, Monika Eriksen, Jan Åke Simonsson, Thomas Wijk (2: v.ordf.), Göran Olsson och Jan-Ivar Ivarsson. 

Fullmäktiges ansvarsområden

Öckerös kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som rör mål och riktlinjer för de kommunala verksamheterna, kommunens budget, den kommunala skattesatsen, taxor och avgifter, stora investeringar, stadsplanering och andra viktiga och övergripande frågor för kommunen.

Öppna möten och radiosändningar

Kommunfullmäktige sammanträder i Öckerösalen i kommunhuset. Fullmäktiges sammanträden är offentliga och allmänheten är välkommen. Sammanträdena direktsänds dessutom av Radio Öckerö på 94.1 MHz och på kommunens hemsida finns lyssningslänkar.

Information och kontakt

I följande länk kommer du till kommunens hemsida, där du finner information om våra Socialdemokratiska ledamöter i kommunfullmäktige och kontaktinformation, samt mötesdatum och protokoll mm : Kommunfullmäktige: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/kommunfullmaktige

facebook Twitter Email