Utbildning, kultur och fritid

Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. Kulturen och fritidsaktiviteter bidrar till att skapa ett rikare samhälle att leva i. - När vi investerar inom de områdena är det för vår gemensamma framtid, framhåller Ronnie Bryngelsson. I Utbildnings-, kultur- och fritidsnämnden är våra ordinarie ledamöter Ronnie Bryngelsson (gruppledare )och Lena Berglund, ersättare är Lars Erik Bjuhr och Ulrika Engman.

 

Vi socialdemokrater vill

  • anställa mer personal och fler lärare
  • stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor
  • införa lovskola och läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet
  • säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom ett stärkt ledarskap i klassrummet
  • göra stora investeringar för att öka jämlikheten och minska skolsegregationen.

 

Nämnden har det övergripande ansvaret för utbildning, kultur och fritid.  Utbildningsområdet omfattar grundskolenivå, gymnasieutbildning, vuxenutbildning och barnomsorg i Öckerö kommun. Nämndens ansvarsområde för barnomsorg omfattar förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Information och kontakt

I följande länk kommer du till kommunens hemsida, där du finner information om nämnden, våra  ledamöter och kontaktinformation, samt kallelser och protokoll: Utbildning, kultur och fritid

 

facebook Twitter Email