Barn och utbildningsnämnd

I Barn och utbildningsnämnden är våra socialdemokratiska ledamöter Ronnie Bryngelsson, som är v. ordförande , Lena Berglund ordinarie och Monica Eriksen ersättare. Grunden för vårt starka samhälle och våra barns framtid läggs i skolan. - När vi investerar i skolan så investerar vi i vår gemensamma framtid, framhåller Ronnie.

 Socialdemokraterna vill:

  • anställa mer personal och fler lärare
  • stoppa vinstjakten och förbjuda religiösa friskolor
  • införa lovskola och läxhjälpsgaranti för alla elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasiet
  • säkerhetsställa att det är ordning och studiero i skolan genom mobilförbud och stärkt ledarskap i klassrummet
  • göra stora investeringar för att öka jämlikheten och minska skolsegregationen.

Nämndens ansvarsområden mm

Nämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på grundskolenivå, gymnasieutbildning, vuxenutbildning och barnomsorg i Öckerö kommun. Nämndens ansvarsområde för barnomsorg omfattar förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Information och kontakt 

I följande länk kommer du till kommunens hemsida, där du finner information om nämnden, våra Socialdemokratiska ledamöter och kontaktinformation, samt kallelser och protokoll: Barn och utbildningsnämnd

facebook Twitter Email