Magdalena Andersson, foto Mikae Landelius

Vår politik

"Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just detta: samhället går att förändra." Så inleds socialdemokratins nya partiprogram, som antogs av partikongressen 2013.

Partiprogram

På Socialdemokraternas senaste kongress  beslutade man om politiska prioriteringar i Framtidskontraktet. I det framgår att de politiska prioriteringarna är en politik för fler jobb, fler investeringar i skolan och utbildningen och en politik som utvecklar en riktigt bra välfärd och inte minst krävs det att vi driver på omställningen för att möta klimatutmaningen.

Uppdaterades senast:

Här kan du läsa om vår politik både internationellt, nationellt och lokalt.

facebook Twitter Email