Valedaremöte med civilminister Ardalan Shekarabi

- När beslutet skall tas om vinster i välfärden i riksdagen, ser vi hur långt partierna står ifrån varandra, poängterade Ardalan för valledarna. - Maria Brauer som var en av valledarna, berättade att hon anser det var en viktig fråga som diskuterades. Ardalan tror att det socialdemokratiska förslaqet kommer att leda till vinstbegränsningar i vår gemensamt finansierade välfärd.
facebook Twitter Email