Utomhusgym på alla öar

- Kommunala utomhusgym borde finnas på alla öar ansåg socialdemokraterna Thomas Wijk och Ronald Caous i sin motion till Öckerö kommunfullmäktige. I dagsläget har Hönö två kommunala utomhusgym och övriga öar inget.

I april 2019 motionerade Thomas Wijk och Ronald Caous om att Öckerö kommun borde ha som långsiktigt mål att etablera ett utomhusgym på varje ö. Kommunen hade vid tillfället inköpt och ställt upp ett sådant på Hönö.

På kommunfullmäktigemötet torsdagen den 24 november fick de svar på motionen. Förslaget att avslå motionen motiverades bl. a. med att utomhusgym är dyra och att sådana måste underhållas, vilket också kostar pengar.

Thomas och Ronald talade för döva öron, när de argumenterade för att lättillgänglig motion snarare är en vinna-vinna-affär, då motionerande seniorer håller sig borta från kommunal vård- och omsorg längre.

Trots att man hävdade att ett utomhusgym var kostsamt har det inte hindrat kommunen från att iordningställa ännu ett gym, efter att motionen lämnades. Faktiskt så sent som i år och på samma ställe som det första! Nu har Hönöborna två utomhusgym på samma ställe.

Logiken i motiveringen för avslaget är helt obegripligt.

facebook Twitter Email