Socialdemokraterna Öckerö kräver omedelbart stopp av utvisningarna till Afghanistan!

SAP Öckerö måndag 4 december 2017

Socialdemokraterna Öckerö kräver omedelbart stopp av utvisningarna till Afghanistan!

Vi välkomnar regeringens förslag till beslut om ett stopp av utvisningarna av unga ensamkommande. Det är glädjande att många ungdomar nu får en ny möjlighet att stanna och bygga sin framtid i vårt land och slippa oron att tvingas återvända till otrygghet med krig och förföljelse. Vi är många som arbetat hårt för ett beslut i denna riktningen och nu har engagemanget givit resultat.

Vi är dock besvikna på att tvångsutvisningarna förväntas fortsätta fram till den nya lagstiftningen träder i kraft om okänt antal månader. Öckerö Socialdemokrater vill se ett omedelbart stopp, varje ung människa som tvångsutvisas är ett enskilt människoöde och därför behöver förändring ske nu!

Förutom humanitära skäl och varje ung människas rätt till en trygg uppväxt ser vi också ett Sverige i stort behov av arbetskraft då andelen människor i arbetsför ålder minskar kraftigt. För att klara framtida åtaganden i välfärden och företagens produktion är det kontraproduktivt att tvångsutvisa dessa unga människor. Flera ensamkommande i vår kommun har lärt sig språket, skaffat nya vänner, deltar i föreningslivet och börjat drömma om sitt framtida yrkesliv efter avslutad skolgång. Ingen tjänar på att detta dras i långbänk, vi behöver varandra nu!

Öckerö arbetarkommun styrelse

 

Uttalande Word-format

Socialdemokraterna Öckerö kräver omedelbart stopp av utvisningarna till Afghanistan!

facebook Twitter Email