Socialdemokraterna i Öckerö kommun intar borgfred

- Socialdemokraterna i Öckerö kommun kommer inte i rådande läge att föreslå en oppositionsbudget, meddelar Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. Huvudskälet är den allvarliga situationen vi står inför med Covid 19, vilken vi förmodar blir en stor utmaning för vår kommun. - I nuvarande situation är därför det enda tänkbara alternativet att inta borgfred med Öckeröalliansen, vilket vi anser är att agera på ett ansvarsfullt sätt.

– Vi gör bedömningen att förslagen i den eventuella budgetplanering som görs idag, inte kommer att kunna levereras. Därför bör det inte ske större förändringar, som ökar påfrestningarna på kommunens organisation och verksamheter.

Vi kommer istället att lägga all vår kraft på att ge vårt stöd till den borgliga Öckerö alliansens arbete, så länge den rådande situationen består.

Maria Brauer

Oppositionsråd – Öckerö socialdemokrater.

 

facebook Twitter Email