Öckerö kommun brister i god ekonomisk hushållning

Revisionen riktade i bokslutsgenomgången allvarlig kritik mot Öckerö kommuns ekonomiska utveckling, eftersom den ekonomiska sårbarheten har ökat med besked. Alliansen har dessvärre under en rad av år inte budgeterat med ett överskottsmål eller för en buffert, vilket inte har varit en god ekonomisk hushållning. Kommunen står nu därför inför en rad problem, som t.ex. följande:
  • Kommunen saknar buffert för att möta en stundande konjunkturavmattning
  • Kommunens verksamheter har stegrat i snabbare takt än vad skatteintäkterna gjort.
  • Kommunens skatteintäkter bedöms inte öka i den takt de gjort de senaste åren.
  • Kommunens inkomster från försäljning av mark som under åren använts för att finansiera löpande kostnader i verksamheterna och inte enbart gått till investeringar. När dessa intäkter uteblir leder det ofta till underskott.
  • Utflyttningen är större än inflyttningen och behovet av lägenheter för både yngre och äldre kan inte tillgodoses.
  • Kommunen har en hög andel äldre som kostar och ger lägre skatteintäkter.
  • Kommunens pensionsskuld är stor, liksom Öckerö Fastighets AB skuld.
facebook Twitter Email