Öckerö är inte på spåret

- Vart är Öckerö på väg, frågar sig Maria Brauer under bokslutsdebatten, socialdemokratiskt oppositionsråd, eftersom den borgliga alliansen inte lyckats finna spåret för att nå målet om en god ekonomisk hushållning för år 2019.

– Dessvärre är år 2019 inget undantag, för de har inte nått målet någon gång under de senaste sex åren, tillägger hon. Frågan är vad som saknas inom alliansen för att nå det och hur länge de kan strunta i att inte uppnå en god ekonomisk hushållning.

Kan bli sämst i klassen

Av Öckerö kommuns årsredovisningen framgår att den totala sjukfrånvaron i kommunen minskat något under år 2019. – Om det stämde, skulle det vara ett positiv trendbrott, men av nyckeltalen framgår det med all tydlighet att vi är näst sämst i Göteborgsregionen (GR).

– De anställda i kommunen måste må bra, inte dåligt, eftersom våra behov av välfärdstjänsterna ökar. Sjukfrånvaron måste minska, för att uppnå det krävs en genomlysning av arbetsvillkoren, arbetsmiljön och ett tätt samarbete med företagshälsovården.

Bostadsbehoven måste tillgodoses

Vi måste kunna erbjuda våra kommuninnevånare en bra hyreslägenhet, med en rimlig hyresnivå. – Det är bl.a. en förutsättning för att unga människor i arbetsför ålder inte skall tvingas flytta från Öckerö och för att äldre i hus skall kunna byta boende.

Tillgodoses bostadsbehovet förlorar vi inte skatteintäkter eller den viktiga kompetens som krävs till arbetstillfällena inom kommunen. – Allt hänger ihop, konstaterar hon.

Stora ekonomiska utmaningar

– Under år 2019 ser jag trots allt en ökad målmedvetenhet i arbetet för att få kommunens verksamheter att nå en budget i balans. Nämnderna står inför stora ekonomiska utmaningar och trycket på våra verksamheter ökar. Samtidigt får vi allt lägre skatteintäkter, som kan resultera i kraftfulla beslut, som kan komma att innebära kvalitetsförsämringar i verksamheterna.

Fantastisk personal

– Maria avslutade sitt anförande i bokslutsdebatten torsdagen den 7 maj med att tacka all den fantastiska personal som finns i ute verksamheterna i kommunen och önskade samtidigt alliansen all lycka till i det fortsatta arbetet.

facebook Twitter Email