Nämnder, styrelser och bolag

I Öckerö kommun finns cirka 100 politiker med uppdrag i kommunfullmäktige, styrelser och nämnder. Mandatperioden 2018-2022 styrs Öckerö kommun av en koalition där Moderata samlingspartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna ingår. Övriga partier; Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna, ingår i oppositionen.

Här nedan finner du information om och från de verksamheterna i Öckerö kommun

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelse

Barn och utbildningsnämnd

Socialnämnd

Bygg- och miljönämnd

Kommunala bolag

Här kan du få en översikt över Öckerö kommuns organisation.

kommunens organisation

Mer om Öckerö kommun.

Kommunfakta

facebook Twitter Email