Motioner Öckerö

Motioner och lite övrigt under mandatperioden 2014-2020

Interpellation Trafiksituation vid Bergagårdsskolan-2022

Motion till kommunfullmäktige Skyfallsplan-2022

Motion till kommunfullmäktige Äldreombudsman -2021

Motion till kommunfullmäktige Arbetesskor-2021

Fråga till kommunfullmäktige ordf. Toaletter på färjan-2021

Motion till kommunfullmäktige Stärk trafikundervisningen-2019

Motion till kommunfullmäktige Källsortering 2019

Motion till kommunfullmäktige Barnkonventionen-utbildning 2019

Motion till kommunfullmäktige Gåfartsområde 2019

Motion till kommunfullmäktige Gröna trädgårdar 2019

Motion till kommunfullmäktige 2017 Vita jobb

Motion till kommunfullmäktige 2017 Seniorbesökare

Motion till kommunfullmäktige 2017 Hembesök bibliotekarier

Motion till kommunfullmäktige 2017 Anställningsgaranti Vård/omsorg

Motion till kommunfullmäktige 2016 fritt wifi

Motion till kommunfullmäktige 2016 kultur idrottsgala

Motion till kommunfullmäktige 2016 simskola

​Motion till kommunfullmäktige 2016 HBTQ diplomering

Motion till kommunfullmäktige 2016 duschbås i Kommunala skolor

Motion till kommunfullmäktige 2016 att direktsända kommunfullmäktiges sammanträden med web-tv

Motion till kommunfullmäktige 2015 introduktion för nya förtroendevalda

Motion till kommunfullmäktige 2015 flaggning under Prideveckan

Motion till kommunfullmäktige 2015 HBTQ-certifiering

Motion till kommunfullmäktige 2015 stärkt olycksfallsförsäkring

Motion till kommunfullmäktige 2014 validering inom vård och omsorg

Motion till kommunfullmäktige 2014 rör inte min kompispris

Motion till kommunfullmäktige 2014 kommunal lekplats

 
facebook Twitter Email