Ljus i mörkret på Pinans parkering

- Hur många år skall det gå innan Pinans parkering i Öckerö kommun blir kraftfullt upplyst, frågar sig, Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd. Nu ställer jag en enkel fråga till kommunstyrelsen, kommer ni att verkställa kommunfullmäktiges beslut från år 2013 om en väl belyst parkering. - Många med mig anser att något måste ske, för under de mörka timmarna på dygnet är den i stort sett kolsvart, vilket gör den otrygg och skapar förutsättningar för stölder i bilar och av cyklar.

Enkel fråga till Öckerö kommunfullmäktige 
2012-10-25 skrev vi Socialdemokrater en motion om att kommunen borde sätta upp belysning på Hönö Pinan. Andemeningen i motionen var att motverka cykelstölder men också underlätta för våra kommuninvånare att dels kunna hitta sin cykel när det är mörkt, men också kunna motverka otrygghet i området. Denna motion blev bifallen 2013-09-26 men på sex år har inget hänt.

 

Otrygg parkering och stölder
Vi kan dagligen läsa på sociala medier att vi har oerhört många cykelstölder i kommunen och många av dessa stölder sker fortfarande på just Hönö Pinan. Under vinterhalvåret när det är mörkt känner sig många fortfarande otrygga i området. Det är också mycket svårt att hitta sin cykel om man inte är rustad med ficklampa. Att låsa upp ett cykellås är i det närmaste omöjligt.

Min fråga till kommunstyrelsen ordförande är:


Avser du ta initiativ till att verkställa kommunfullmäktiges beslut?

För Socialdemokraterna
Maria Brauer

(Frågan om belysningen tas upp på kommunfullmäktige den 5 september)

facebook Twitter Email