Jämställdhet är en fråga om rättvisa

Lagen ger kvinnor samma rättigheter som män, men möjligheterna skiljer sig fortfarande åt. - Vi arbetar därför med jämställdhetsfrågor för att påverka samhällsdebatten och politiska beslut, betonar Lena Berglund. ordf. i Socialdemokratiska S-kvinnoföreningen Maria på Öckerö.

Ett jämställt samhälle måste ha en fungerande välfärd av hög kvalitet. När den brister är det oftast kvinnorna som får kompensera den genom att t.ex. gå ner i arbetstid, vilket påverkar bl.a. utvecklingsmöjligheter, lön och pension. Därför arbetar vi med och driver följande frågor inom Öckerö kommun:

  • Barnomsorg under dygnets alla timmar
  • Barn med särskilda behov i skolan ska få rätt insatser
  • Heltidsanställning ska vara norm
  • Fler anställda inom vård- och omsorg
  • Kvinnor ska ha samma nivå på sjukvård som män
  • Nollvision mot våld i nära relationer.

Intressant, kontakta Lena på 0706-747716.

facebook Twitter Email