Hjällvik blir exploaterat

- Vi socialdemokrater har motsatt oss den storskaliga byggnationen vid Hjällviks natursköna rekreationsområde på Öckerö, som tråkigt nog godkänts av den borgerliga alliansen, framhåller Maria Brauer, socialdemokratiskt oppositionsråd.
Maria Brauer – Socialdemokratiskt oppositionsråd

På Öckerös kommunfullmäktigemöte torsdagen den 10 december, antogs planen för en storskalig byggnation i Hjällvik av den borgerliga alliansen.    – På mötet anförde Maria att området vid Hjällvik inte är lämpligt för storskalig byggnation, eftersom det utgör ett högt värderat ströv- och rekreationsområde, som har både djur- och naturvärden.

Om delar av området måste bebyggas i en framtid, då är vår bestämda uppfattning att det måste ske småskaligt, med hänsyn tagen till terrängens och naturens känsliga karaktär.  – Om vi inte gör det riskerar vi att bebygga allt det som gör våra öar unika, poängterade Maria.

Behovet av bostäder i kommunen är stort och byggbar mark är en bristvara, eftersom våra öar har en begränsad yta. – Därför måste vi politiker, som har att bestämma över dessa planer, axla ett oerhört stort ansvar, tänka klokt, tänka långsiktigt och tänka hållbart.  – Det innebär att ingrepp och nyttjande av det måste förenas med ett förvaltaransvar, för att kommande generationer skall ha en god och hälsosam miljö.

facebook Twitter Email