Handling är mer värt än fagra ord i HBTQ-frågor

Lika strålande som vädret var gick Öckerö Pride & kulturkalas av stapeln. - Det är bara att gratulera föreningen till arrangemanget, säger Maria Brauer, som deltog i den politiska paneldebatten, på temat HBTQ-frågor. - I teorin behandlas HBTQ-frågorna i fagra och toleranta ordalag i alla partiers partiprogram, men inte i praktisk handling lokalt, ansåg hon under debatten, vilket hon noterat som socialdemokratiskt oppositionsråd i Öckerö Kommun. I praktiken har den borgerliga alliansen sagt nej till både prideflaggning och att HBTQ certifiera kommunens verksamheter, vilket visar hur mycket orden betyder i deras partiprogram. - I teorin är det ingen skillnad mellan teori och praktik, det är först i praktiken som skillnaden syns, underströk hon.

Öckerö socialdemokrater kommer aldrig låta HBTQ-frågorna endast bestå av några fagra ord på ett papper. Kampen för HBTQ-personers rättigheter har med stor framgång drivits av socialdemokratin . – Vår kamp fortgår för alla människors lika värde och rätten att älska vem man vill, poängterar hon.

Vi Socialdemokrater vill: 

  • stimulera en ökad forskning kring HBTQ-personers hälsa och utveckla sjukvårdspersonalens kompetens i HBT-frågor
  • att HBTQ-personers hälsa följs upp och belyses när folkhälsoundersökningar görs
  • se utbildningsinsatser för personalen i skolan, skolhälsovården och socialtjänsten för att man bättre ska kunna ge hjälp och stöd åt unga homosexuella och transpersoner
  • öppna upp för en översyn av lagstiftningen gällande vårdnadshavare. Med de nya familjetyper som växer fram så kan den existerande formen av lagstiftning där det enbart kan finnas två vårdnadshavare vara problematisk
  • att samma regler ska gälla för alla föräldrar, därför bör en könsneutral föräldraskapspresumtion motsvarande den nuvarande faderskapspresumtionen införas
  • att transpersoner ska omfattas av samhällets skydd i lag på samma sätt som homosexuella och bisexuella, därför bör lagen om hets mot folkgrupp kompletteras till att omfatta även könsidentitet
  • ge ett tydligt uppdrag till de rättsvårdande myndigheterna att prioritera arbetet med hatbrott. Det handlar om utbildning av personalen, bättre bemötande av brottsoffer och att stärka det förebyggande arbetet.
facebook Twitter Email